Management books

Shivaji The Management Guru Book Summary शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरू

‘शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरू’ shivaji the management guru या पुस्तकामध्ये शिवाजी महाराजांना व्यवस्थापकीय दृष्टिकोनातून आपल्यासमोर उलगडलेलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांना आपण एक यशस्वी [.......]