the-alchemist-book-summary

The Alchemist- Book Summary द अल्केमिस्ट

एका संध्याकाळी, सॅन्तियागो त्याच्या मेंढ्या घेऊन एका उद्ध्वस्थ चर्चसमोर असलेल्या सायकामोर झाडाखाली  मुक्कामासाठी आला. त्याने मेंढ्यांना बांधलं आणि त्याच्यासोबत असलेलं जाडजूड पुस्तक डोक्याखाली घेऊन झोपी गेला. त्या रात्रीही त्याला तेच स्वप्न पडलं, जे एक आठवड्यापूर्वी त्याच झाडाखाली पडलं होतं. स्वप्नात त्याला… Read More »The Alchemist- Book Summary द अल्केमिस्ट

Shivaji The Management Guru Book Summary शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरू

‘शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरू’ shivaji the management guru या पुस्तकामध्ये शिवाजी महाराजांना व्यवस्थापकीय दृष्टिकोनातून आपल्यासमोर उलगडलेलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांना आपण एक यशस्वी योद्धा, राजा म्हणून ओळखतो. परंतु शिवाजी महाराज एक यशस्वी राजा होण्यासाठी जे मूलभूत गुण जबाबदार होते ते… Read More »Shivaji The Management Guru Book Summary शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरू